Tante Betsy Blog

stapjes vooruit

In Stapjes vooruit

Ik wil jullie graag mededelen dat het steeds meer in stapjes vooruit gaat met mijn leven. Het leuke

bedrijfsnaam

Liefdesverdriet

Ik was 16 jaar. Starend in diepte kwijnde ik weg. Ik ervoer op dat moment één van de

vakantie

Vakantie

Jullie zien het goed; ik houd mijn jaarlijkse vakantie. Hoe ziet een vakantie er eigenlijk uit wanneer je